طراح

استخدام طراح و گرافیست جهت کانون تبلیغاتی در شیراز

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به ۳max در شرکت ساختمانی در یزد

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳Dmax در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیست در چاپ ایما در مشهد

مهارت: -
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به اتوکد و ۳dmax در هرمزگان

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر

استخدام طراح مسلط به کرل و فتوشاپ در دفتر چاپ در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/24
توضیحات بیشتر