طراح

استخدام طراح حرفه اي مسلط به فتوشاپ و كورل در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/31
توضیحات بیشتر

استخدام طراح گرافیک و مدیر داخلی در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت طراحی آلبوم یا میکس فیلم در اصفهان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام تایپیست و طراح جهت دفتر تایپ و تکثیر در اصفهان

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/03
توضیحات بیشتر

استخدام طراح ۳D مسلط به ۳Dmax و Vray در شهر تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح حرفه ای مسلط به فتوشاپ و کورل در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام طراح و گرافیست خانم در شرکت بهسان تهران

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر