شیمی

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه رشته مهندسی پلیمر در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی جهت کنترل کیفیت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی جهت کارخانه تولید شیشه و بلور در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس فنی در رشته مهندسی شیمی یا فیزیک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/25
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی در کارخانه تصفیه روغن در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس شیمی جهت فروش لوازم و تجهیزات در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی در شهرک صنعتی نظر آباد استان البرز

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس شیمی یا بالاتر جهت کار در آزمایشگاه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی مسلط به زبان انگلیسی در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی با سابقه کار در شهر اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر