شیمی

استخدام نیرو در رشته شیمی نساجی یا تکنولوژی نساجی در همدان

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/12/24
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت رخ پلاستیک توس مشهد

تاریخ انتشار: 1 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو با مدرک کارشناسی ارشد شیمی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 4 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/20
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین آزمایشگاه رنگ در شهر صنعتی کاوه شهر ساوه

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/16
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه رشته مهندسی پلیمر در قم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/07
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی جهت کنترل کیفیت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس شیمی جهت کارخانه تولید شیشه و بلور در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/11/06
توضیحات بیشتر