سالن دار

استخدام سالن کار در کافه رستوران ژاپه در کرمانشاه

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/14
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار خانم با فن بیان بالا در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/25
توضیحات بیشتر

استخدام سالن دار مسلط به زبان عربی در اهواز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی کار در رستوران در همدان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در فست فود آدنیس در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/08
توضیحات بیشتر

استخدام ۲ نفر خانم سالن کار در تبریز

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام در کافه رستوران گاردن هاوس در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر