تکنسین کارگاه

استخدام تکنسین کارگاه گلدوزی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/25
توضیحات بیشتر

تکنسین کارگاه تولید و مونتاژ

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/31
توضیحات بیشتر

استخدام تكنسين مخابرات و تكنسين برق

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/19
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس و تكنسين عمران در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/12/16
توضیحات بیشتر