برق

استخدام كاردان برق يا مكانيك در يك شركت توليدي در قزوين

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/11/11
توضیحات بیشتر

استخدام ۴ رديف شغلي در اهواز

مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/11/03
توضیحات بیشتر

استخدام كارخانجات كاشي و سراميك حافظ در استان فارس

محل:
تاریخ انتشار: 4 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/08/17
توضیحات بیشتر

استخدام کاردان برق جهت سرویس و نگهداری آسانسور در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/11/14
توضیحات بیشتر

استخدام نیروی خط تولید کارخانه در یزد

محل:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/10/18
توضیحات بیشتر

استخدام شرکت صنعتی جهان بهنام در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/27
توضیحات بیشتر