برق قدرت

استخدام کارشناس برق قدرت یا برق صنعتی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/11/28
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق قدرت در شرکتی معتبر در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/09
توضیحات بیشتر

مونتاژ کار تابلو MV در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام شركت صنعت الكترونيك ايرانيان در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس برق قدرت در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق قدرت مسلط به مدارات فرمان در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر