برق قدرت

مونتاژ کار تابلو MV در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام شركت صنعت الكترونيك ايرانيان در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس برق قدرت در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق قدرت مسلط به مدارات فرمان در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت فعال پروژه های EPC در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/24
توضیحات بیشتر

استخدام کارشناس مکانیک یا برق در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/20
توضیحات بیشتر

استخدام در شرکت تعاونی معتبر در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/31
توضیحات بیشتر