برق قدرت

استخدام مهندس برق قدرت در شرکتی معتبر در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/09
توضیحات بیشتر

مونتاژ کار تابلو MV در شرکت تابلو سازان جاسب

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 5 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/05
توضیحات بیشتر

استخدام شركت صنعت الكترونيك ايرانيان در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/25
توضیحات بیشتر

استخدام لیسانس برق قدرت در کرج

محل:
مهارت: -
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/11
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس برق قدرت مسلط به مدارات فرمان در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر

استخدام در یک شرکت تولیدی معتبر در شیراز

محل:
تاریخ انتشار: 6 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/26
توضیحات بیشتر