بازاریاب

استخدام بازارياب خانم در شركت زينو در فارس

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/22
توضیحات بیشتر

استخدام بازارياب آقا و خانم جهت گروه غذايي درنا در رشت

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1396/12/20
توضیحات بیشتر