الکترونیک

استخدام مهندس الکترونیک مسلط به ARM و BMS در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 6 روز پیش
مهلت استخدام: 1395/11/05
توضیحات بیشتر

استخدام مهندس الکترونیک جهت تعمیر برد الکترونیکی در کرج

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/22
توضیحات بیشتر

استخدام ۳ ردیف شغلی در شرکت سپاهان لیفتر در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 هفته پیش
مهلت استخدام: 1395/10/21
توضیحات بیشتر

استخدام تکنسین الکترونیک آشنا به برد SMD در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/30
توضیحات بیشتر

استخدام یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 2 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/17
توضیحات بیشتر