آشپز

استخدام آشپز خانم در مهدكودك بدون بيمه در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1396/12/21
توضیحات بیشتر

استخدام آشپز کارگر پیک

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 1 سال پیش
مهلت استخدام: 1397/01/01
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در شرکت بامیکا در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/09/13
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو در رستوران پدیدار در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/20
توضیحات بیشتر

به تعدادی خانم خانه دار با مهارت در آشپزی نیازمندیم

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/26
توضیحات بیشتر