آرایشگر زنانه

استخدام آرایشگر حرفه ای در اصفهان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/18
توضیحات بیشتر

استخدام خانم برای سالن زیبایی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر

استخدام در مرکز زیبایی رایمون در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر

شینیون کار حرفه ای برای سالن زیبایی روتوش

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/10
توضیحات بیشتر

استخدام اصلاح کار ماهر جهت کار در آرایشگاه در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/09
توضیحات بیشتر

استخدام همکار خانم در سالن زیبایی در بندرعباس

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/03
توضیحات بیشتر

استخدام نیرو جهت سالن زیبایی در اهواز

تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/31
توضیحات بیشتر

استخدام ابروکار کاملا ماهر در کرمان

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات بیشتر