آبدارچی

استخدام آبدارچی آقا جهت کار در شرکت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی و آبدارچی خانم جهت شرکت در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام آبدارچی آقا زیر ۴۰ سال در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/29
توضیحات بیشتر

استخدام آبدارچی جهت کار در املاک آداک در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/29
توضیحات بیشتر

استخدام آبدارچی در دفتر مهندسی در مشهد

مهارت:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/27
توضیحات بیشتر