آبدارچی

استخدام شرکت حمل و نقل راه روشن در اهواز

تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/24
توضیحات بیشتر

استخدام راننده جرثقیل ۱۰ تن ماک در تبریز

تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/09/04
توضیحات بیشتر

استخدام در آژانس مسافرتی در قم

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/03
توضیحات بیشتر

استخدام آبدارچی آقا جهت کار در شرکت در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/04
توضیحات بیشتر

استخدام نظافتچی و آبدارچی خانم جهت شرکت در تهران

محل:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/05/02
توضیحات بیشتر

استخدام آبدارچی آقا زیر ۴۰ سال در تهران

محل:
مهارت:
تاریخ انتشار: 12 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/29
توضیحات بیشتر