ارتباط باما

آدرس: خوزستان – اهواز اتوبان گلستان خیابان فروردین روبرو درمانگاه آب و برق مجتمع مهر ۲
تلفن تماس: ۳۳۳۵۴۳۸۲-۰۶۱